COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

вторник, 6 ноември 2012 г.

Touch to the lifestyle of our people in the past


The Class 2B pupils from the local partner St. Sofronii Vrachanski Primary School visited the National Exhibition of arts and crafts in the village of Oreshaka. Founded in 1971, it is the only exhibition of its kind which unites pieces of work of Bulgarian craftsmen from all the ethnographic districts in our country. The children enjoyed the Bulgarian people lifestyle scenes reproduced on canvas with water-colour, mother-of-pearl painting and tapestries.  They observed ceramic vessels decorations, pottery modeling and weaving on a loom. The braver could try themselves. Satisfied with their walk back to the past the pupils shared the way they preserve the traditions and customs in their families.  


Докосване до бита на народа ни в миналото
Учениците от IIб клас на местния партньор - НУ „Св. С. Врачански” – Враца, посетиха Националното изложение на художествените занаяти и приложни изкуства в село Орешак. Създадено през 1971 г., то е единственото изложение в страната, което е събрало на едно място произведения на български майстори от всички етнографски области на България. Децата се докоснаха до сцени от бита на българина, притворени в акварелни платна, седефена живопис и гоблени. Видяха как се рисува върху керамични съдове и как се правят глинените изделия, наблюдаваха тъкане на стан, а по-смелите опитаха и сами.
Доволни от разходката в миналото, учениците споделиха как пазят старите традиции и обичаи в семействата си.
  Няма коментари: