COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

петък, 16 ноември 2012 г.

Sports dances group for children deprived of parents’


The Centre for Work with Children sports dances group for children deprived of parents’ care has been working for four years as a part of the Dance with me School. It was involved in the current LLP Regio Partnership.
The group consists of 12 children but about 25 children have been its members so far. During the first year the dancers trained on their own territory without any participation out of the Orphan House. After that children put of the house were able to become a part of the formation. The participants, mainly of Roma origin, feature ear for music and dance talent. Although there were some difficulties with the discipline and adaptation to work in team after hard work all those obstacles have been eliminated. We may say that the children are communicative. They take part in all of the Centre for Work with Children activities, concerts and the summer camps we organise. 

Група по спортни танци от Дом за деца лишени от родителски грижи “Асен Златаров” работи вече четвърта година към Школа по спортни танци “Танцувай с мен” към Център за работа с деца - Враца. Тя е включена в програма “Учене през целия живот”, “Регионални партньорства – Коменски” Проект “Съхраняване и развитие на културните традиции – фактор за превенция на социалното изключване при младите хора”.
Групата е от 12 деца като за тези четири години през Школата са преминали около 25 деца. Първата година тренираха като самостоятелна група без участие на деца извън ДДЛРГ “Асен Златаров”. Третата и четвъртата година в групата беше възможно да се включат и деца извън Дома. Всички в групата работят равностойно. Децата са най–вече от ромски произход, отличават се с музикалност и танцов талант.
Срещахме трудност свързани с дисциплината и тяхната адаптация към работата в екип. Децата са комуникативни. Идват с желание и участва в концерти на ЦРД – Враца, ДДЛРГ “Асен Златаров”, град София и летните лагери организирани от ЦРД – Враца.

Няма коментари: