COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

сряда, 28 ноември 2012 г.

The Christian Family Day


The Christian Family Day has turned into a tradition for the Centre for Work with Children. This year the festival has benn held on 21 November and has been a part of the programme of the current Comenius Regio project. The children gifted a concert to their parents. What we are happy about is that the partents were a part of the preparation process and even participated in the show. 
Празникът на християнското семейство се превърна в традиция в Центъра за работа с деца – Враца.
Тази година се проведе на 21 ноември и бе включен в програмата по проект Коменски, “Съхранение и развитие на културните традиции”.
Децата от Центъра подариха на своите родители концертна програма.
Радващ е фактът, че родителите, както винаги, бяха съпричастни с подготовката на празника. Много от тях участваха и в самата програма.


          
       
     On the Christian Family Day the Class 4G pupils and their parents joined the initiative "A day in the museum with my family". The event was organised by the Regional History Museum. Under the proficient guide of a decorator the children and their parents made costers out of old newspapers, magazines, buttons. The kids showed their parent round the museum in the orle of tour guides. They were assisted by the historian Tihomir Mashov who had taught them before hand. Arranged with favourite family staff "Museum corner of Love" was formed. The children told the others about their favourite belongings and the reasons they are valuable to the families.

      В чест на Деня на християнското семейство учениците от 4-г клас и техните родители, се включиха в инициативата „Един ден в музея с моето семейство”. Организатор бе Регионалният исторически музей. Под вещото ръководство на декоратор, изработиха поставки за чаши от стари вестници, списания, копчета. Разведоха своите близки из залите на музея и бяха техни екскурзоводи. Бяха подпомагани в тази своя нова и необичайна дейност от уредника Тихомир Машов, който предварително ги бе подготвил. Беше създаден и „Музеен кът на любовта” с любими на семействата вещи, за които децата споделиха интересни спомени.Няма коментари: