COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

неделя, 9 декември 2012 г.

St. Nikola’s Day

    The pupils from Class 2B of St. Sofronii Vrachanski School with class teacher Mrs Vesela Valcheva cordially shared the holiday with lots of guests. Among them there were teachers who work on the project, representatives of the RIE and bank clerks from ProCredit Bank. We gifted the others with warmth and tenderness in the cold December evening as used to help people St. Nikolai Wonder Worker. In a very interesting way the pupils reenacted the festival implicating the tradition and contemporaneousness. They told curious facts about the saint’s life so as legends connected with his good deeds. Our mothers had prepared fish dishes according to the tradition and at the end we dined together as a whole big family. The legend says that St. Nikola is a patron of fishermen and seafarers, bankers and merchants. The Bulgarians also pay tribute to him as a guardian of the family, home and virtue. In our country the festival is a name day of all the people who were named after the saint or have similar names such as Nikolai, Nikola, Nencho, Nikolina, Nikoleta, Nina.

     Учениците от 2”б” клас на НУ”Свети Софроний Врачански” с класен ръководител В.Вълчева, най-сърдечно споделиха празника Никулден с много гости. Сред тях бяха учители, роботещи по проекта, представители на РИО-Враца и на Прокредит банк . Както Свети Николай Мирликийски Чудотворец е помагал на хората, така и ние си дарихме топлина и близост в декемврийската вечер. По много интересен начин учениците пресъздадоха този празник, вплели заедно традиция и съвременност. Те разказаха интересни и любопитни факти около живота на светеца, легенди, свързани с него. Според легендата свети Николай е покровител на рибарите и мореплавателите, на банкерите и търговците. Българите го почитат и като пазител на семейството, дома и добротата. В България празникът се отбелязва и като имен ден на хората, чиито имена са близки до името Николай - Никола, Нейчо, Николина, Николета, Нина.

       To celebrate the festival the Class 2B pupils and their class teacher Mrs Lilyana Lazarova carried out a stuffed carp workshop. All the children were diligent and satisfied with the self-cooked festive menu they laid on the table. At the end of the period aunt Galya, mother of the name day celebrating Nikolai, showed the children how to use the rolling pins she gifted them. 

     В чест на празника учениците от 2в клас с класен ръководител Л. Лазарова организираха никулденска работилница за пълнени шарани. Всички бяха изключително прилежни и доволни, че на празничната трапеза ще има нещо изработено и от тях. В края на часа леля Галя, майка на именика Николай, показа на децата как могат да използват още точилките, които им подари.Няма коментари: