COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

четвъртък, 10 май 2012 г.

National motives for art lessons

The bird of the soul lives in everyone`s soul. Estonian old tradition is, that the soul bird is decorated with ornaments, which offers protection and brings luck.


Mother's Day

Mother's Day is celebrated on the second Sunday of May. The Teacher Maarja Sootalu and pupils from the 2b prepared cards and gifts for mothers and grandmothers, and gave them self-grown flowers.

Денят на майката се празнува втората неделя от месец май. Учениците от 2б с преподавател Маря Соталу изработиха картички и подаръци за майките и бабите си и им ги подариха с цветя.
вторник, 8 май 2012 г.

Мобилност в Естония

Важна дейност за постигане на проектните цели е мобилността на партньорите.
За периода от 02-07.05.2012 г. българските партньори осъществиха мобилност в община Куусалу, Естония.
Дванадесет представители на български партньорски институции обмениха практики с естонските партньори.
За периода на мобилността се запознахме с местните естонски институции /кметство, училище, центрове за работа с деца/ и с образователната система в Естония.
Нашето внимание бе насочено към търсене на възможности за превенция от социално изключване на младите хора чрез развитие и съхраняване на културните традиции. Задълбочено се запознахме с начините на организиране на свободното време на учениците и младите хора /спорт, дейности в младежкия и детски центрове/ и с подходите на обучение в учебната дейност. С интерес наблюдавахме моменти от урочни дейности, пролетен бал, фолклорен концерт в младежкия център.
За опознаване на културните традиции допринесе и организираните посещения на културни и исторически места в община Куусалу и в столицата на Естония - Талин.