COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

четвъртък, 10 май 2012 г.

Mother's Day

Mother's Day is celebrated on the second Sunday of May. The Teacher Maarja Sootalu and pupils from the 2b prepared cards and gifts for mothers and grandmothers, and gave them self-grown flowers.

Денят на майката се празнува втората неделя от месец май. Учениците от 2б с преподавател Маря Соталу изработиха картички и подаръци за майките и бабите си и им ги подариха с цветя.
Няма коментари: