COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

вторник, 6 ноември 2012 г.

Мобилност в Естония

За периода от 30.102012-02.11.2012 г. българските партньори осъществиха мобилност в община Куусалу, Естония.
Осем представители на български партньорски институции участваха в конференция „Превенция на социално изключване чрез културните традиции”. Българският партниращ регион представи дейности, проведени с цел проучване и отбелязване на националните ни обичаи и празници като инструмент за приобщаване на децата към техните единни ученически общности. Естонският екип сподели резултатите от анкета, проведена с жители на града, чиято цел е била подбор на традиционни естонски празници и ритуали, както и с включването на културните традиции в учебната програма на СОУ Куусалу.
Конференцията приключи с обществена дискусия.


Няма коментари: