COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

събота, 21 юли 2012 г.

Pottery

With the financila support of Aliance Balkani Association we have bought pottery wheels. The students' first steps in pottery were assisted by Parvan Dimitrov and Silviya Veselinova. It was difficlut but worthy. The pots were colourly decorated by the students' skillful hands.

Грънчарство
С финансовата подкрепа на Сдружение "Алианс Балкани" закупихме грънчарски колела. Първите стъпки на учениците в грънчарството напътстват Първан Димитров и Силвия Веселинова. Много е трудно, но усилията си струват. Украсените съдове грейват декорирани от сръчните ръчички.
Няма коментари: