COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

събота, 21 януари 2012 г.

Our children present a birth ritual

In the past when there were no hospitals old women were the ones to assist pregnant women to give birth. On 21 January we celebrate a day in honour of those old women. They were called “grandmothers” of the village and people paid great respect to them.
Our children studied the ritual and made a reconstruction. Some young “actors” presented the custom of the babies being washed by the “grandmother”. She used to prepare a bunch of basil and spray water in the houses where the new born babies were, then one of the mothers helped her wash her hands and finally all the mothers gifted the “grandmother” with hand-made embroidered gowns, knitted stockings, towels, etc.
The young actors were dressed in traditional costumes and had arranged pottery vessels with traditional dishes on a small wooden table. The children performed the ritual twice – to their classmates and the elderly people in a pensioners’ club.

Бабинден е български народен празник в чест на бабата акушерка. Корените на празника се крият в дълбока древност. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките. Въпреки че днес дължим помощта за появата на новия живот на професионалната родилна помощ, бабите си остават първите помощници на младите семейства в отглеждането на децата. За този всеотдаен труд, грижи и внимание, бабите получават най-ценната награда – чистата, неподправена, искрена детска обич. Детето я разкрива с отношението си, с усмивката на грейналото личице, със сияещите от радост очи, с протегнатите за прегръдка ръце.
По повод празника учениците от Iв клас с кл. р-л г-жа Лиляна Лазарова поканиха своите баби в класната стая и ги поздравиха с песни и стихове. На сцената беше показана възстановка на обичая с даруването на бабата, къпането на бебетата и ръсенето на къщата за здраве. В празника като актьори се изявиха г-жа Калина Николова, Елица Малинова и ученици от ІV-в клас с кл. р-л г-жа Маргарита Цветкова. На самия ден на празника - 21 януари – групата от актьори и рецитатори гостува на Пенсионерски клуб, кв. Кулата. Децата показаха и там какво са научили за обичая. Бабите (и дядовците) от квартала се бяха подготвили и наредили синия с традиционни гозби, битов кът с люлка, които помогнаха за пренасянето години назад в миналото на народа ни.


Няма коментари: