COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

сряда, 21 декември 2011 г.

The mummers


The pupils from Class 3G studied texts and examined photos presenting the traditions in Bulgaria. The mummers' games were of great interest for them and provoked their creativity.
The mummers (or Kukeri, as we call them in Bulgarian) are men dressed in fur clothes, wearing masks and decorated with bells. They jump and make a noise clinging the bells to frighten the evil spirits and chase them away form the people's houses. The mummers visit the houses in the village and wish health and rich harvest. 
The children's task was to paint and cut out a mummer's mask sticking various materials on them - wool, fibers, strings, feathers, etc. The masks had to be as scary and ugly as possible to be effective enough. The results were impressive.  

Кукерски маски
Учениците от 3г класа проучиха текстове и разгледаха снимки представящи на  традициите в България. Кукерските играе бяха от голям интерес за тях и предизвика тяхната творческа сила.
Кукерите са мъже облечени в кожените дрехи, носещи маски украсени със звънци. Те скачат и правят на шум със звънците за да плашат злите духове и ги гонят далеч от техните къщи. Кукерите обхождат къщите с пожелания за здраве и богата реколта.
Децата имаха за задача да нарисуват маска и да я украсят като апликират различни материали. Основната цел беше да я направят колкото може по-грозна и по-страшна, за да изплашат злото. Резултатите бяха впечатляващи.Няма коментари: