COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

четвъртък, 22 декември 2011 г.

Ceremonial bread


The ceremonial bread is a significant part of the Bulgarian folklore customs tradition. It is kneaded for weddings, funerals, birth and is connected with the living, building and crafts of the people. The children from Class 4D kneaded and decorated their own bread with the typical ornaments such as grapes, chicks, fruit, dolls, shepherds, the sun, etc. according to the certain cases. In this way the young bakers proved they can be a part of the preparation services for any rituals and customs. The best products were baked and … the children enjoyed eating them up. It was so delicious eating bread made by the hands of David, Teodora, Joanna, Militsa, Valerie, Preslav, Yoan, Gabriela and Simona!


Обредният хляб е важна част от народните обичаи. Меси се специално за сватби, раждания, погребения, свързан е с поминъците, занаятите и строителството и  символизира плодородието и добруването в семейството. Учениците от IVд клас се запознаха с тези характеристики и сами направиха свои обредни хлябове. Децата моделираха пиленца, агънца, лозници, овчар с гега или рало, слънце. Така малките хлебари показаха, че могат да се включат активно в кухнята за приготвянето на празнична трапеза. Най-големите кулинари се доказаха категорично, като на другия ден донесоха своите произведения изпечени. Ах, че вкусно беше от ръцете на Давид, Теодора, Йоанна, Милица, Валери, Преслав, Йоан, Габриела и Симона!
Няма коментари: