COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

сряда, 27 юни 2012 г.

Толерантност към различните
1 коментар:

Лиляна Лазарова каза...

Браво, Стела! Опитът е успешен, сега очакваме много още публикации от вашето училище, които да са свързани с традициите.