COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

понеделник, 12 март 2012 г.

The day of Mother Tongue - on March 14

About a million people speak Estonian language in the whole world. Estonian language and culture Day is celebrated on the birth of our famous Estonian poet Kristjan Jaak Peterson whose birthday was on the 14 th of March 1801.On that day a lot of events are held (especially in schools) which are connected with our mother tongue-Estonian and culture.
In our school we have a whole week that is dedicated to the language Day. This year we had visitors from Folk Cultural Centre. A storyteller Piret Päär told folk tales and a folk musician played national folk music. Elementary school children listened to the fairy tales and music very carefully and with interest. During the Mother Tongue Language week several quizzes are held, students write stories and poems. And from the year 1999 it became the national holiday.
Милионни хора говорят естонски език в целия свят. Естонският език и Денят на  културата се празнуват в чест на известния естонски поет Кристиян Яак Петерсон, който е роден на 14 март 1801 г. От този ден много от провежданите събитията (особено в училищата) са свързани с нашия роден език – естонския и културата.
В нашето училище ние имаме цяла седмица,  която е посветена на родния език. Тази година имахме посетители от народния културен център. Питер Пеер разказа народни приказки и показа народни танци пред децата от началното училище, които слушаха и гледаха много внимателно и с интерес.
През седмицата на родния език се проведоха няколко викторини, а ученици писаха разкази и стихотворения.
От 1999 г.  този ден става националнен празник.Няма коментари: