COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS

COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS / РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА „КОМЕНСКИ”
Prevention through the cultural traditions / Превенция чрез културните традиции

сряда, 22 февруари 2012 г.

Мartenitsi


The project team organized a meeting with  Yordanka Mankova, Head of Ethnography Department at the Regional History Musem in VratsaThe pupils from Class 1V, 3V and 4V listened with great interest to the lecture and learnt interesting facts about the symbols and origin of martenitsi, the traditional customs of the most Bulgarian ritual – decorating with martenitsi. The children are going to apply the gained knowledge while organizing the martenitsi workshop during the following weeks.

Eкипът на проект „Превенция чрез културните традиции” организира среща със ст.н.с. д-р Йорданка Манкова,  завеждащ отдел „Етнография” към Регионален исторически музей във Враца. Учениците от Ів, ІІІв и ІVв класове изслушаха беседа, от която научиха интересни факти свързани с произхода и  символиката на мартеницата, традиционната обредност и ритуалите свързани с най-българския обичай – киченето с мартеници. Знанията, които получиха, ще приложат през следващата седмица при организиране на мартенски работилници по класове.
Няма коментари: